Knøsen, også kaldet Store Knøs, er en 129 m. høj bakkeknude beliggende sydvest for Julsø og i Rye Nørreskovs vestligste område. Den tilhører de såkaldte "Limbjerge".

For at komme dertil følger man Knøsvej ca. 350 meter i vestlig retning Fra Knøsgården (Himmelbjergegnens Friluftsgård) eller bestiger stedet ad en sti på den stejle skrænt fra nordsiden. Der er en tinglyst turiststi langs med skrænten, som det er tilladt at færdes på.

 Sommerrestauration

I år 1900 blev der på initiativ af Silkeborg Turistforening og i samarbejde med ejeren af Knøsgården (tidligere Melgård), sognerådsformand Niels Peder Johansen, indrettet en sommerrestauration på Knøsen. Der opførtes meget sigende en rødmalet træpavillon i schweitzerstil og et lille lysthus med spidstag og flagstang. Sidstnævnte var opført efter tegning af arkitekt Anton Rosen, måske var det beregnet på en pavillon ved Karoline Amalies Høj. Desuden blev anløbsbroen ved Svejbæk Færge forbedret, ligesom der blev lavet en turiststi herfra langs vandet forbi Æblegården og op til den nuværende sti ved nordskråningen.

Sommerrestauranten blev indviet 8. juli 1900 ved en større festlighed med deltagelse af 34 jyske avisredaktører, der var samlet til møde i Silkeborg. De var på sejltur med Hjejlen, som lagde til ved den ny anløbsbro i Julsø. Borgmester og formand for turistforeningen P. C. Stemann Rosenørn hejste flaget på den mægtige flagstang og erklærede stedet for åbent for offentligheden. Efterfølgende kom der fyldige reportager fra begivenhederne i en lang række jyske dagblade, hvilket var en god reklame for Silkeborg og Silkeborg-egnen.

 Serveringspigen "Lille Karen" optræder på flere postkort fra begyndelsen af 1900-tallet. Karen Johansen (1864-1930), der var født på Melgård, fyldte ikke meget i pavillonen. Hun var holdt op med at vokse som 8-årig, og mange kom på Knøsen for at se hende.

Gennem årene blev der bygget lidt til og en større nybygning opførtes i 1948 efter en brand. Traktørstedet lukkede i 1966.

I 1992 blev Knøsgården med sine 80 tønder land skov og mark og dermed også Knøsen overtaget af Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, som siden har omdannet stedet til friluftsgård med mange forskellige naturaktiviteter.

Ca. 300 m. nordøst for Knøsen ligger Lille Knøs, som har en højde på 120 m. Lille Knøs kaldes også "Tøsen", det giver "Knøsen" og "Tøsen".

Kilde:  www.wikisilkeborg.dk

 

 

Knøsen

Aarhus Khdl`s Forlag  -  Kort nr.: J.J.N. 7005   <F>  <B>

W. K. F.  -  Kort nr.: 827    <F>  <B>

 

Parti fra Knøsen

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 190

.

Silkeborg udsigt fra Knøsen

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 28047 / i    <B>

 

På Knøsen

C. St.  -  Kort nr.: 5212    <B>

 Udsigt fra Knøsen

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 5188    <B1>  <B2>

 

Paa vejen til Knøsen

Forlag Varehus Wørzner, Silkeborg    <F>    <B>

Karen ved Buffeen, Knøsen, Silkeborg

H. Ansø, Kallundborg  -  Kort nr.: 21100    <B>

Karen på Knøsen, Silkeborg

 H. Ansø, Kallundborg  -  Kort nr.: 21101    <B>