Sygehuset

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 98550    <F>    <B>

 

Aunsbjerg

Hovedbygningen rummer rester af et større trefløjet anlæg fra 1500-tallet, som engang i 1700-tallet blev kraftigt reduceret.

Den nuværende vestfløj i bindingsværk er opført på kælderen af Mogens Gøyes gamle hus ved genanvendelse af gamle materialer fra denne bygning.

En ny nordfløj i munkesten opførtes 1917-18 af arkitekterne C.M. Smidt og Harald Lønborg-Jensen.

 

Aunsbjerg

David Christensens Boghandel, Kjellerup  -  Kort nr.: 83567    <B>

Avnsbjerg Inspektørbolig.

David Christensen, Kjellerup  -  Kort nr.: 2609    <B>