Generalforsamlingen d. 28 november 2016

 

Aftenen startede med gennemgang af materiale til aftenens auktion, som blev afholdt efter generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen blev afholdt uden nævneværdige "slagsmål". 

Alt gik stille og roligt, Jørgen Skov ønskede at udtræde af bestyrelsen, og ind kom Allan

Tillykke med valget Allan

Resten af bestyrelsen og tillidsposter der var på valg blev genvalgt.

 

Herefter blev 4 jubilarer hyldet. 1 for 40 års tro tjeneste, og 3 med 25 år på bagen.

40 Års Jubilar Hans Christian Kristensen

25 Års Jubilar Finn Nielsen

25 Års jubilar Hilmar Lang

25 Års Jubilar Hans Henrik Stege

Vi ønsker jer alle tillykke med jubilæet.

 

Herefter sluttede Generalforsamlingen, og efter en mindre pause, begyndte en god auktion. Hvorpå klubben var vært med en bid brød og kaffe.

Vi takker alle for god ro og orden, næste generalforsamling om ca. et år, følg med her på siden :)