Klik ind på Aage Nicolaisen`s hjemmeside, hvor han fortæller om sin samling "Frimærker og historie".

Samlingen omfatter Asien, Afrika, Oceanien (herunder Australien) samt den tidligere Sovjetiske del af Østeuropa.

Han har ikke medtaget resten af Europa samt Amerika, hvorfor han søger en eller to samarbejdspartnere, som er eksperter i disse to områder, og som kan tanke sig at lave noget lignende.

Prøv selv at se  WWW.stamphistory.dk