Postkort Samlinger

 

Samling

Navn

Speciale

Medlems Nr.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Danmark

     
       
Broer Jens Bløcher   139478
_________________________________________________________________________________________________________________________
Danske Mejerier Henning Frederiksen   139730
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Danske postkortkunstnere Michael Hansen Hans Christian Petersen  ( HPC ) 139462
  Michael Hansen Peder Møller               139462
  Annelise R. Sørensen Leif Ragn Jensen 139373
_________________________________________________________________________________________________________________________
Danske Øer Jens Bløcher   139478
_________________________________________________________________________________________________________________________
Funder Postkort Annelise Rahbek Sørensen   139373
_________________________________________________________________________________________________________________________
Færger Jens Bløcher   139478
_________________________________________________________________________________________________________________________
Hammer Bakker Kurt B. Sørensen   139097
_________________________________________________________________________________________________________________________
Hovedbeklædning Annelise Rahbek Sørensen   139373
_________________________________________________________________________________________________________________________
Nissekort Jens Bløcher   139478
  Michael Hansen   139462
  Ole Lassen   139426
_________________________________________________________________________________________________________________________
P & T kort Birgit Pedersen   139294
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
Silkeborg postkort Ib Stæhr -1960 139470
  Jens Bløcher gamle 139478
  Birgit Pedersen   139294
  Ole Lassen   139426
_________________________________________________________________________________________________________________________
Storm P Annelise Rahbek Sørensen   139373
_________________________________________________________________________________________________________________________
Svampe Annelise Rhabek Sørensen   139373
_________________________________________________________________________________________________________________________
Vodskov Kurt B. sørensen Også forsendelser, enkeltmærker m.v. 139097
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________
Øvrige Postkortkunstnere Michael Hansen René Michaëlis 139462
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Andet

     
2 Verdenskrig Kurt B. Sørensen Motiver vedrørende 2 verdenskrig 139097
_________________________________________________________________________________________________________________________
Grønland N. Peter Jensen -2001 139201
_________________________________________________________________________________________________________________________