Lande Samlinger

 

Land

Navn

Speciale

Medlems Nr.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Bosnien og Herzegovina, besat af Østrig Peter W. Just -1922 139512
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Brasilien Kristian Svenningsen -1950 139469
       
_________________________________________________________________________________________________________________________    
Burma Torben Mogensen   139075
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Böhmen & Mähren Peter Just   139512
  Michael Hansen   139462
  Ole Lassen   139426
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Congo Birgit Pedersen   139294
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Danmark Ib Stæhr   139470
  Peter W. Just -1990 139512
  X -2009 / o 139403
  X AFA 188 - 2009 / xx 139403
  X Varianter AFA 196 - 2009 139403
  X Firblokke AFA 196 - 2006 / o 139403
  Henning Thoft-Møller   139448
  Villy Just Pedersen -2010 139463
  Finn Nielsen   139313
  Finn Nielsen Varianter 139313
  Leif S. Nielsen   139502
  Leif S. Nielsen Danske forsendelser med julemærke 139502
  Svend Schouw Kristensen Stemplet 139105
  Steen Mogensen   139487
  X Danske Hæfter 139250
  Henning Brauner   139039
  Henning Brauner Frankerings mærker 139039
  Jens Bløcher o - xx 139478
  Nikolaj Ludvigsen o - xx / +varianter 139492
  Jørn W. Pedersen   139026
  Kaj B. Andersen DK posthistorie / Salten 139199
  Kaj B. Andersen DK posthistorie / Hårby 139199
  Kaj B. Andersen DK posthistorie / Venge 139199
  Kaj B. Andersen Silkeborg Station 139199
  Allan Jensen   139491
  Kristian Svenningsen   139469
  Annelise Rahbek Sørensen   139469
  Henning Frederiksen   139730
  Jens K. Kristensen AFA nr. 3  /  2 sk. blå 139102
  Jens K. Kristensen Breve -1933 139102
  Knud Rasmussen   139493
  Peter Meinertsen   139345
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen Stemplede og varianter 139462
  Kurt B. Sørensen Postfrisk (Bogtryk) 139097
  Kurt B. Sørensen Pragtstempler (Bogtryk) 139097
  Kurt B. Sørensen To farvede, alle øremærker, nummerstempler,  8 øre: brotype stempler (med fuld læsbar dato) 139097
  Kurt B. Sørensen Jernbanemærker (Vodskov-Østervraa + Aalborg privatbaner + Søbybanen) 139097
  Birgit Pedersen   139294
  Birgit Pedersen Danske mærkater 139294
  Birgit Pedersen Silkeborg stempler på danske mærker 139294
  Christen V Bertelsen   139475
  Henning Frederiksen Mærkater med mejeri og mejeri brug 139730
  Tony Bøgholm To farvede 139515
  Tony Bøgholm Postfriske danske konger 139515
  Johnni Nielsen   139429
_________________________________________________________________________________________________________________________
Dansk Vestindien Ib Stæhr   139470
  Henning Thoft-Møller   139448
  Jørn W. Pedersen   139026
  Svend Schouw Kristensen   139105
  Peter Meinertsen   139345
_________________________________________________________________________________________________________________________
England Peter W. Just   139512
  Knud Rasmussen   139493
  Johnni Nielsen   139429
_________________________________________________________________________________________________________________________
Finland Ib Stæhr   139470
  Steen Mogensen   139487
  Allan Jensen   139491
  Kristian Svenningsen -1990 139469
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Frankrig Ib Stæhr   139470
  Leif Svinth Nielsen   139502
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Færøerne X -2006 / o - xx 139403
  Henning Thoft-Møller   139448 
  Leif S. Nielsen -2010 139502
  X   139250
  Henning Brauner Frankerings mærker 139039
  Nikolaj Ludvigsen Provisorier + varianter 139492
  Jørn W. Pedersen Incl. den danske periode 139026
  Svend Schouw Kristensen Stempler til 1975 139105
  Allan Jensen   139491
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Grønland Ib Stæhr   139470
  X -2006 / o - xx 139403
  Henning Thoft-Møller   139448
  Leif S. Nielsen   139502
  X   139250
  Henning Brauner Frankerings mærker 139039
  Nikolaj Ludvigsen o - xx  /  +varianter 139492
  Jørn W. Pedersen   139026
  Allan Jensen   139491
  N. Peter Jensen -2001 139201
  Ole Lassen   139426
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Hawaii Torben Mogensen   139075
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Holland Ib Stæhr   139470
  Leif S. Nielsen -1970 139502
  Ole Lassen   139426
_________________________________________________________________________________________________________________________
Hollandsk Indien Kristian Svenningsen   139469
  ole Lassen   139426
_________________________________________________________________________________________________________________________
Irland Allan Jensen   139491
_________________________________________________________________________________________________________________________
Island Ib Stæhr   139470
  Henning Thoft-Møller   139448
  Leif S. Nielsen   139502
  X   139250
  Allan Jensen   139491
  Peter Meinertsen -2000 139345
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen   139462
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Letland Kurt B. Sørensen op til 2 verdenskrig (spec. mærker trykt på landkort og pengesedler) 139097
_________________________________________________________________________________________________________________________
Norge Ib Stæhr   139470
  Steen Mogensen   139487
  Nikolaj Ludvigsen o - xx 139492
  Jørn W. Pedersen   139026
  Allan Jensen   139491
  Knud Rasmussen   139493
  Johnni Nielsen   139429
_________________________________________________________________________________________________________________________
Philipinerne Torben Mogensen Japansk besættelse 139075
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rumænien Allan Jensen   139491
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rusland      
  Kurt B. Sørensen Op til 1950 (xx,x,o) - bedre mærker 139097
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Sverige Ib Stæhr   139470
  Peter W. Just   139512
  Villy Just Pedersen -2010 139463
  Steen Mogensen   139487
       
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Schweiz Ib Stæhr   139470
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Sovjetunionen      
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tjekkoslovakiet X   139250
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - Stater Jørn W. Pedersen Bayern 139026
  Ole Lassen Alle 139426
  Michael Hansen Alle 139462
  Peter Just Bayern / Württemberg 139512
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - Tyske Rige  1872 - 1945 Peter W. Just   139512 
  Steen Mogensen   139487
  X   139250
  Jørn W. Pedersen   139026
  Allan Jensen   139491
  Jens K. Kristensen   139102
  Knud Rasmussen   139493
  Peter Meinertsen   139345
  Ole Lassen                                   139426
  Michael Hansen   139462
  Kurt B. Sørensen Generelt (xx,x,o) 139097
  Kurt B. Sørensen Postfrisk: Arkrester med margien (ej enkelt mærker) 139097
  Kurt B. Sørensen Postfrisk: inflationsmærker (1921 - 1923) 139097
  Kurt B. Sørensen Forsendelser 139097
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - Zoner og lokaludgaver Jørn W. Pedersen Bygnings serien 1948 139026
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen   139462
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyske besættelser i årene 1939 - 1945 Peter Just   139512
  Michael Hansen   139462
  Ole Lassen   139426
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
De allieredes besættelse 1945 - 1949 Peter Just   139512
  Michael Hansen   139462
  Ole Lassen   139426
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - Vest  1949 - 1990 Peter W. Just   139512 
  Villy Just Pedersen   139463
  X   139250
  Henning Brauner   139039
  Jørn W. Pedersen   139026
  Allan Jensen   139491
  Knud Rasmussen   139493
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen   139462
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - DDR  1948 - 1990 Villy Just Pedersen   139463
  X   139250
  Jørn W. Pedersen   139026
  Allan Jensen   139491
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen   139462
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - VestBerlin  1948 - 1990 X   139250
  Jørn W. Pedersen   139026
  Allan Jensen   139491
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen   139462
  Christen V Bertelsen   139475
  Peter Just   139512
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tyskland - Forbundsrepublikken Peter W. Just -2000 139512
  Villy Just Pedersen -2010 139463
  X   139250
  Henning Brauner   139039
  Allan Jensen   139491
  Knud Rasmussen   139493
  Ole Lassen   139426
  Michael Hansen   139462
  Christen V Bertelsen   139475
  Johnni Nielsen - 1946 139429
_________________________________________________________________________________________________________________________
Ungarn Allan Jensen   139491
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
 USA Peter W. Just -1990 139512
       
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Vertikanet Steen Mogensen   139487
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
 Østrig Peter W. Just -2000 139512
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Åland Henning Thoft-Møller   139448
  Nikolaj Ludvigsen o - xx 139492
  Jørn W. Pedersen   139026
  Christen V Bertelsen   139475
       
_________________________________________________________________________________________________________________________
Verdens områder      
Asien Knud Erik Jensen -2008 139506
De Arabiske Stater Knud Erik Jensen -2008 139506
Demokratiske lande Knud Erik Jensen -2008 139506
Europa Knud Erik Jensen -2008 139506
Nord og syd Amerika Knud Erik Jensen -2008 139506
Europa Jørn Andreasen -1939 139337